GASILNI APARATI - GAŠENJE

Pri gašenju požarov z gasilniki se moramo najprej prepričati o velikosti požara in presoditi našo uspešnost gašenja in morebitno ogroženost zaradi požara.

V kolikor ocenimo, da z gašenjem požaru ne bomo kos se moramo takoj odločiti za klic gasilcev na telefonsko številko 112. Če presodimo, da bomo z gasilnikom požaru kos, potem se previdno približamo požaru, pri tem pa moramo biti pozorni na smer vetra. Požaru se vedno približamo v smeri vetra.

Pri približevanju k požaru moramo imeti vedno v mislih tudi morebitno smer umika, nikakor se ne sme zgoditi, da bi nam požar zaprl smer umika. Zato so gasilniki nameščeni na izhodih iz prostorov in na hodnikih.
Če ugotovimo, da se je požar že razširil na večje površine in je intenziteta gorenja taka, da se požaru zaradi vročine ne moremo približat na domet gasilnika se takoj odločimo za klicanje gasilcev na telefonsko številko 112.

Če ugotovimo, da je požar majhen, oziroma je še v začetni fazi, potem se odločimo za gašenje. Gasilnik moramo najprej aktivirati. Ker se različni gasilniki aktivirajo na različne načine, je prav, da se natančno seznanimo z uporabo gasilnika takoj po njegovem nakupu. Pozneje pa to ponavljamo, da se nam vtisne v spomin. Da bi se gasilnik čim uspešneje uporabil je na vsakem gasilniku tudi nalepka z navodili o aktiviranju gasilnika. Ko gasilnik aktiviramo v skladu z navodili usmerimo ročnik gasilnika v smeri požara in aktiviramo gašenje.

Curek gasilnega sredstva usmerimo v sprednji rob požara in ga v cik-cak smeri usmerjamo proti zadnjemu robu požara. Z gašenjem prenehamo šele, ko se prepričamo, da smo požar resnično pogasili.

Ker pa se večkrat zgodi, da se požar le potuhne in čez čas ponovno izbruhne, moramo ostati na požarišču vse dokler se resnično ne prepričamo, da ni več nevarnosti za ponovitev požara.Borštnik d.o.o. © 2012 Pravna obvestila