GASILNI APARATI - GASILNIKI

Pri gašenju začetnih in majhnih požarov smo najuspešnejši, če razpolagamo z ustreznimi napravami za gašenje.

Za gašenje začetnih požarov so prav gotovo najprimernejši gasilniki, gasilne odeje, zidni hidranti in različna priročna gasilna sredstva. Z gasilniki najuspešneje gasimo začetne in manjše požare. Poznamo različne vrste gasilnikov, ki se razlikujejo po vrsti in količini gasilnega sredstva. Na vsakem gasilniku imamo navodilo za aktiviranje in pravilno uporabo ter vzdrževanje.

Na gasilniku so navedeni tudi razredi požarov, ki jih lahko gasimo s posameznim gasilnikom. Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo naslednje vrste gasilnikov: gasilnik na vodo, gasilnik na zračno peno, gasilnik na prah in gasilnik na ogljikov dioksid.

Poznamo ročne in prevozne gasilnike.

Med ročne gasilnike spadajo gasilniki katerih skupna masa ne presega 20 kg razen aparatov na vodo in peno, ki lahko dosežejo do 25 kg.

Težji gasilniki imajo zaradi lažjega premikanja vgrajena kolesa.


 

Razred

Gorljiv material

Gasilnik

požari gorljivih trdnih snovi (A) les, papir, slama, tekstil, premog ABC prah, voda, pena
požari gorljivih tekočih snovi (B) bencin, nafta, olja, voski, laki, alkoholi, benzen, smole ABC prah, CO2, pena,
požari gorljivih plinov (C ) metan, zemeljski plin, butan, acetilen, vodik ABC prah, CO2
požari kovin (D) magnezij, aluminij v prahu samo specialni prah


vsi gasilniki imajo ustreznost EN3

  

Borštnik d.o.o. © 2012 Pravna obvestila