Splošni pogoji uporabe spletne strani www.gasilni.com

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, reproduciranje, razpečevanje, ali kakršnokoli drugo posredovanje pisnega ali grafičnega materiala delno ali v celoti brez pisne odobritve uredništva.

Varstvo osebnih podatkov Podjetje Borštnik d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Izključitev odgovornosti Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Borštnik d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh.

Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje Borštnik d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice © Copyright Borštnik d.o.o.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Borštnik d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.
info@gasilni.com


Borštnik d.o.o. © 2012 Pravna obvestila